Մեր ընկերությունը

Այժմ Green Farmer-ի արտադրանքը արտահանվում և ներկայացված է նաև արտաքին շուկայում, քայլ առ քայլ նվաճելով իր հստակ տեղը բարձր հորիզոնականներում։
Մեր բիզնես ռազմավարությունը հիմնված է շրջակա միջավայրի պահպանման, սննդի անվտանգության փաթեթավորման, լոգիստիկայի, վաճառքի եւ մարքեթինգի ամբողջական վերլուծության վրա:

Green Farmer-ը սահմանել է բարձր ստանդարտներ իր արտադրանքի որակի, տեսքի և համային հատկությունների համար՝ օգտագործելով հատուկ ընտրված սերմեր, զերծ մնալով ԳՄՕ-ներից և վնասակար քիմիկատներից՝ փոխարենը, նախընտրությունը տալով վնասատուների դեմ պայքարելու բնական միջոցներին՝ գիշատիչ միջատներին: Բույսերի փոշոտումը նույնպես տեղի է ունենում բնական ճանապարհով՝ մեղուների միջոցով։

Մեր թիմը

Green Farmer Ընկերությունում կարևորվում է յուրաքանչյուր աշխատակցի ներգրավվածությունը և նվիրվածությունը։
Green Farmer-ի Թիմի արհեստավարժ աշխատակիցները յուրաքանչյուր օր իրենց սիրով լի և նվիրված աշխատանքով են նաև մեր արտադրանքին հաղորդում համային բացառիկ առանձնահատկություն:
Թիմի անդամներն աշխատանքի առաջին իսկ օրից անցնում են հատուկ և շարունակական վերապատրաստում՝ ծանոթանալով բույսերի աճեցման, պահպանման և խնամքի կանոններին և նրբություններին։

Առավելություններ

Սերմերի հատուկ ընտրություն

Առանց ԳՄՕ արտադրանք

Առանց քիմիկատ արտադրանք

Բնական փոշոտում

Փաստաթղթեր

Ձև 1 ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն

Ձև 2 Ֆինանսական արդյունքի մասին հաշվետվություն

Ձև 3 Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն

Ձև 4 Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 1-ին մաս 1-7

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 1-ին մաս 8-14

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 2-րդ մաս-8-14

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 2-րդ մաս-1-7

2023 թվականի ֆինանսական հաշվետվություններ _Ձև_1_2_3_4_5

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն_01.01.2018-31.12.2018

Հաշվապահական հաշվեկշիռ_31 դեկտեմբեր 2018

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն_01.01.2018-31.12.2018

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն_01.01.2018-31.12.2018

Ձև 1 Հաշվապահական Հաշվեկշիռ

Ձև 2 Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն

Ձև 3 Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն

Ձև 4 Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

Audit1-22

Audit23-45

Ֆինանսական-հաշվետվություն-և-անկախ-աուդիտորական-եզրակացություն 2021

Անկախ-աուդիտորական-եզրակացություն-2022թ․-1-21

Անկախ-աուդիտորական-եզրակացություն-2022թ․-22-42